Diumenge, 24 De Febrer De 2019
Camí Comunidor, s/n, Vall de Cardós - 25570
Telèfon: 973623122 
Fax: 973623122

Llicències obres

16/05/2013

Llicència obres

Document de sol·licitud per demanar permís d´obres. Aquest document ha d'anar acompanyat d'un mapa de situació de l'obra, el pressupost mínimament detallat i en cas d'obres majors, acompanyat d'un projecte.

Sol"licitud dades tercers (Word)

Sol"licitud dades tercers (PDF)16/05/2013

Llicència primera ocupació

Document de sol.licitud de llicència de primera ocupació per poder tramitar la cèdula d'habitabilitat al Departament d'Habitatge. El tècnic municipal es desplaçarà fins l'obra per revisar l'estat de l'edifici i les condicions de la via pública.

S'ha d'adjuntar al document de sol"licitud el certificat de final d'obra expedit per l'arquitecte i en cas de modificacions en el projecte, s'ha de presentar la justificació del perquè han estat efectuades

Sol"licitud llicència 1a ocupació (Word)

Sol·licitud llicència 1a ocupació (PDF)16/05/2013

Llicència aprofitament urbanístic

Sol.licitud de certificat d'aprofitament urbanístic d'una finca o edifici.

Sol·licitud certificat d'aprofitament urbanístic (Word)

Sol"licitud certificat aprofitament urbanístic (PDF)16/05/2013

Llicència de segregació

Document per sol·licitud de llicència de segregació de finques.

Llicència Segregació finques (Word)

Llicència Segregació finques (PDF)16/05/2013

Llicència de divisió horitzontal

Document per sol·licitud de llicència de divisió horitzontal de finques.

Sol·licitud llicència divisió horitzontal (Word)

Sol·licitud llicència divisió horitzontal (PDF)16/05/2013

Llicència ocupació via pública

Document per sol·licitud de llicència d'ocupació de la via pública. Han de demanar aquesta llicència totes les persones o empreses que pel fet de la realització d'obres en el municipi hagin d'ocupar la via pública en algun moment.

Sol·licitud llicència ocupació via pública (Word)

Sol·licitud llicència ocupació via pública (PDF)16/05/2013

Llicència per connexió a xarxa clavegueram

Document de sol·licitud de llicència per a conectar la vivenda d'obra nova a la xarxa municipal d'aigües.

Sol"licitud llicència connexió aigua clavegueram (Word)

Sol·licitud llicència connexió aigua clavegueram (PDF)Xarxes socials
Destacats

Mapa Web