Diumenge, 24 De Febrer De 2019
Camí Comunidor, s/n, Vall de Cardós - 25570
Telèfon: 973623122 
Fax: 973623122

Padró habitants

16/05/2013

Alta padro

Sol.licitud d'inscripció al padró d'habitants del municipi. S'ha d'aportar adjunta a la sol.licitud la següent documentació:

DNI, passaport o NIE de la persona interessada (original i vigent). En cas de menors d'edat s'ha de portar el llibre de família.

PERSONES DE LA UNIÓ EUROPEA: Passaport o targeta d'identificació del seu país.

Contracte de lloguer, escriptura o sentència d'usdefruit o acceptació d'escriptura d'herència(Orginals). Si en un contracte de lloguer no queda clarament reflectit que sigui vigent (durada del contracte), cal adjuntar l'últim rebut del lloguer. Els justificants de pagaments dels contractes de lloguer han de tenir, com a mínim, les següents dades: nom del titular, adreça de l'immoble i data.

En cas de no tenir ni escriptura de propietat, ni lloguer de limmoble on es vol empadronar es necessita l'AUTORITZACIÓ signada per la persona titular.

Sol·licitud alta padró habitants (Word)

Sol·licitud alta padró habitants (PDF)16/05/2013

Autorització d'empadronament en habitatge particular

Full d'autorització que ha de signar el propietari de la vivenda on es vol empadronar el particular. Aquest document és només en els casos en què la persona que vol empadronar-se en un immboble no disposa de l'escriptura de propietat, ni de contracte de lloguer.

Sol·licitud autorització propietari (Word)

Sol·licitud autorització propietari (PDF)16/05/2013

Modificació o baixa dades del padró


Xarxes socials
Destacats

Mapa Web